Chỉ báo RSI kết hợp chỉ báo MA – Indicator RMA

Chỉ báo RSI và chỉ báo MA là hai chỉ báo rất phổ biến khi giao dịch forex, có rất nhiều cách sử dụng hai chỉ báo này, trong đó có một cách hợp rất hiệu qủa đó là sử dụng chỉ báo RSI để bắt sóng hồi trên một xu hướng MA. Cụ thể:

Tín hiệu BUY: Khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện

  • RSI cắt đường Level_Min từ dưới lên trên.
  • Giá đóng nến nằm trên đường MA.

Tín hiệu SELL: Khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện

  • RSI cắt đường Level_Max từ trên xuống.
  • Giá đóng nến nằm dưới đường MA.

Download chỉ báo miễn phí Indicator RMA: Chỉ báo RSI kết hợp chỉ báo MA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *