Chỉ báo RSI kết hợp chỉ bảo Pinbar – Indicator RPIN

Thêm một sản phẩm chỉ báo indicator được phát triển bởi BOTViet.win đó là chỉ báo RPIN (RSI kết hợp Pinbar).

  • Tín hiệu BUY: Khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện
    • RSI nằm ở vùng quá bán (giá trị mặc định là khi RSI nhỏ hơn 30).
    • Xuất hiện mô hình Pinbar Tăng.
  • Tín hiệu SELL: Khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện
    • RSI nằm ở vùng quá mua (giá trị mặc định là khi RSI lớn hơn 70).
    • Xuất hiện mô hình Pinbar Giảm.

Mô hình nến Pinba: Là mô hình nến có một râu nến dài vượt trội so với toàn bộ cây nến, râu dài hơn được gọi là Tail (đuôi nến), thân nến nhỏ. Nếu tail nằm ở dưới thì được gọi là Pinbar Tăng, tail nằm ở trên thì được gọi là Pinbar Giảm.
Download chỉ báo miễn phí Indicator RPIN: Chỉ báo RSI kết hợp chỉ bảo Pinbar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *