Chiến thuật mở lệnh giao dịch robot forex VPRO

Thông tin chung

Robot forex VPRO được thiết kế lập trình để giao dịch theo rất nhiều chiến thuật giao dịch khác nhau như: mở lệnh theo chỉ báo, mở lệnh theo mô hình nến, giao dịch theo chiến thuật trung bình giá, giao dịch theo chiến thuật hedging (đang cập nhật), giao dịch theo chiến thuật martingale (đang cập nhật),…

Robot Forex VPRO được phát triển bởi BOTViet có hai phiên bản hoạt động trên MT4 và MT5 (đang hoàn thiện). Bạn có thể download robot forex VPRO về sử dụng trên bất cứ tài khoản Demo nào của bạn để trải nghiệm sản phẩm trước khi mua sản phẩm để sử dụng trên tài khoản giao dịch thật (tài khoản real). Đối với backtest, khi chưa đăng ký mua bản quyền sản phẩm, bạn chỉ có thể backtest từ ngày 01/01/2021.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

 • Khi thay đổi thông số cài đặt bạn cần tắt chế độ Auto Trading trước khi thao tác tránh việc BOT mở lệnh trong quá trình bạn còn đang cài đặt thông số.
 • Đối với các thông số dạng lựa chọn (thay đổi lần lượt giá trị bằng cách click chuột (ví dụ điển hình là TimeFrame) bạn nên làm theo hướng dẫn này. Còn đối với các thông số dạng nhập input bạn có thể thay đổi giá trị trực tiếp mà không cần tắt Auto Trading, nhưng bạn cần chú ý không được nhập nhầm giá trị để tránh BOT mở lệnh sai.
 • Ví dụ, bạn đang cài đặt BOT chơi khung thời gian M5, giờ bạn muốn chuyển qua H4 để chơi bạn cần click vào thông số TimeFrame vài lần để thay đổi giá trị thông số này. Khi bạn click lần thứ nhất thông số sẽ chuyển sang M15 và vô tình trên khung M15 đang thoả mãn điều kiện mở lệnh BOT sẽ mở lệnh ngay lập tức.

CANDLE [2]

Chiến thuật A: Giao dịch thuận theo màu nến

Mở lệnh BUY khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Nến số 1 là nến tăng.
 • Thân nến >= Candle_Min (point).
 • Thân nến <= Candle_Max (point).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Nến số 1 là nến giảm.
 • Thân nến >= Candle_Min (point).
 • Thân nến <= Candle_Max (point).

Chiến thuật B: Giao dịch nghịch theo màu nến

Mở lệnh BUY khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Nến số 1 là nến giảm.
 • Thân nến >= Candle_Min (point).
 • Thân nến <= Candle_Max (point).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Nến số 1 là nến tăng.
 • Thân nến >= Candle_Min (point).
 • Thân nến <= Candle_Max (point).

CHỈ BÁO RSI [6]

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Buy từ trên xuống.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Sell từ dưới lên.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Buy từ dưới lên.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Sell từ trên xuống.

Chiến thuật C:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RSI <= Level_Buy (RSI nằm trong vùng quá bán).
 • Thân nến số 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 phải là nến tăng.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 phải là nến giảm.
 • Candle_Color == OF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RSI >= Level_Sell (RSI nằm trong vùng quá mua).
 • Thân nến số 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 phải là nến giảm.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 phải là nến tăng.
 • Candle_Color == OF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Chiến thuật D:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RSI >= Level_Buy_1; <= Level_Buy_2
 • Thân nến số 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 phải là nến tăng.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 phải là nến giảm.
 • Candle_Color == OF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RSI <= Level_Sell_1; >= Level_Sell_2.
 • Thân nến số 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 phải là nến giảm.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 phải là nến tăng.
 • Candle_Color == OF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Chiến thuật E:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Buy từ trên xuống lần thứ n (n = Cut_Number).
 • Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến (m = Candle_Number).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Sell từ dưới lên lần thứ n (n = Cut_Number).
 • Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến (m = Candle_Number).

Chiến thuật F:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Buy từ dưới lên lần thứ n (n = Cut_Number).
 • Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến (m = Candle_Number).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • RSI cắt đường Level_Sell từ trên xuống lần thứ n (n = Cut_Number).
 • Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến (m = Candle_Number).

CHỈ BÁO BB [2]

Chiến thuật A: Sử dụng BB như đỉnh đáy

 • Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện: Giá đóng nến nằm dưới Bands_Dưới (Bands DOWN). Chỉ tính cây nến đầu tiên thoả mãn điều kiện kể từ lúc giá cắt Bands_Giữa (Bands MAIN) đi xuống.
 • Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện: Giá đóng nến trên dưới Bands_Trên (Bands UP). Chỉ tính cây nến đầu tiên thoả mãn điều kiện kể từ lúc giá cắt Bands_Giữa (Bands MAIN) đi lên.

Chiến thuật B: Sử dụng BB xác định xu hướng.

 • Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện: Giá đóng nến trên dưới Bands_Trên (Bands UP). Chỉ tính cây nến đầu tiên thoả mãn điều kiện kể từ lúc giá cắt Bands_Giữa (Bands MAIN) đi lên.
 • Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện: Giá đóng nến nằm dưới Bands_Dưới (Bands DOWN). Chỉ tính cây nến đầu tiên thoả mãn điều kiện kể từ lúc giá cắt Bands_Giữa (Bands MAIN) đi xuống.

CHỈ BÁO MA [3]

Chiến thuật A: Hai đường MA cắt nhau

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Đường Fast MA cắt đường Medium MA từ dưới lên.
 • Fast MA và Medium MA nằm trên đường Slow MA.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Đường Fast MA cắt đường Slow MA từ trên xuống.
 • Fast MA và Medium MA nằm dưới đường Slow MA.

Lưu ý: Nếu không muốn dùng đường Slow MA hãy nhập Period của Slow MA = 0.

Chiến thuật B: Thân nến cắt đường MA

Mở lệnh buy:

 • Thân nến số 1 cắt đường MA từ dưới lên trên (giới hạn thân nến tối thiểu và tối đa).
 • Đường Fast MA nằm trên đường Slow MA.

Mở lệnh sell:

 • Thân nến số 1 cắt đường MA từ trên xuống dưới (giới hạn thân nến tối thiểu và tối đa).
 • Đường Fast MA nằm dưới đường Slow MA.

Lưu ý: Nếu không muốn dùng đường Slow MA hãy nhập Period của Slow MA = 0.

Chiến thuật C: Bắt sóng hồi bằng cụm nến trên xu hướng MA

Điều kiện chung:

 • Thân nến số 1 >= Candle_Min (point).
 • Thân nến số 1 <= Candle_Max (point).

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn thêm các điều kiện sau:

 • Giá đóng nến số 1 nằm trên MA Nến số 1 là một nến giảm.
 • Nến số 2 là một nến tăng.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn thêm các điều kiện sau:

 • Giá đóng nến số 1 nằm dưới MA Nến số 1 là một nến tăng.
 • Nến số 2 là một nến giảm.

CHỈ BÁO ICHIMOKU [2]

Chiến thuật A: Breack out (phá) mây kumo.

Điều kiện chung:

 • Khoảng cách từ đường Span_A tới đường Span_B (độ dày mây Kumo >= bao nhiêu point (Kumo_Min).

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • Nến phá mây Kumo từ trong mây lên trên mây.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • Nến phá mây Kumo từ trong mây xuống dưới mây.

Chiến thuật B: Giá hồi mây kumo

Điều kiện chung:

 • Khoảng cách từ đường Span_A tới đường Span_B (độ dày mây Kumo >= bao nhiêu point (Kumo_Min).

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • Giá ở trên mây đi vào trong mây Kumo.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • Giá ở dưới mây đi vào trong mây Kumo.

CHỈ BÁO ADX [3]

Chiến thuật A: Thuận theo xu hướng

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • ADX cắt đường Level từ dưới lên trên.
 • DI+ nằm trên DI-

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • ADX cắt đường Level từ dưới lên trên.
 • DI- nằm trên DI+

Chiến thuật B: Đánh đảo chiều xu hướng

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • ADX cắt đường Level từ trên xuống.
 • DI- nằm trên DI+

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • ADX cắt đường Level từ trên xuống.
 • DI+ nằm trên đường DI-

Chiến thuật C: Buy Sell liên tục chặn đầu xu hướng mạnh.

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • ADX >= Level.
 • DI- nằm trên DI+

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • ADX >= Level.
 • DI+ nằm trên đường DI-

CHỈ BÁO SAR [2]

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • Xuất hiện chấm SAR dưới đầu tiên.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • Xuất hiện chấm SAR trên đầu tiên.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • Chấm SAR nằm dưới nến (xu hướng tăng).
 • Nến số 1 là nến giảm.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • Chấm SAR nằm trên nến (xu hướng giảm).
 • Nến số 1 là nến tăng.

CHỈ BÁO MACD [2]

Chỉ báo MACD cung cấp 2 tín hiệu là Value (hiển thị dạng cột thẳng đứng cạnh nhau) và Signal (dạng đường nét đứt).

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • MACD value chuyển từ GIẢM sang TĂNG.
 • MACD value <= Level_Min.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • MACD value chuyển từ tăng sang.
 • MACD value >= Level_max.

Lưu ý: bạn có thể chỉnh giá trị Level_Min cực đại và Level_max với giá trị cực nhỏ để “loại bỏ” điều kiện này.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • MACD value chuyển từ ÂM sang DƯƠNG.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiên:

 • MACD value chuyển từ DƯƠNG sang ÂM.

CHỈ BÁO AO (AWESOME OSCILLATOR) [2]

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • AO chuyển từ ĐỎ sang XANH.
 • AO <= Level_min.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • AO chuyển từ XANH sang ĐỎ.
 • AO >= Level_max.

Lưu ý: bạn có thể chỉnh giá trị Level_MIn giá trị cực đại và Level_max với giá trị cực nhỏ để “loại bỏ” điều kiện này.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • AO chuyển từ ÂM sang DƯƠNG.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • AO chuyển từ DƯƠNG sang ÂM.

CHỈ BÁO AC (ACCELERATOR OSCILLATOR) [2]

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • AO chuyển từ ĐỎ sang XANH.
 • AO <= Level_min.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • AO chuyển từ XANH sang ĐỎ.
 • AO >= Level_max.

Lưu ý: bạn có thể chỉnh giá trị Level_MIn giá trị cực đại và Level_max với giá trị cực nhỏ để “loại bỏ” điều kiện này.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • AO chuyển từ ÂM sang DƯƠNG.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • AO chuyển từ DƯƠNG sang ÂM.

CHỈ BÁO CCI [2]

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Buy từ trên xuống.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Sell từ dưới lên.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Buy từ dưới lên.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Sell từ trên xuống.

Chiến thuật C:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • CCI <= Level_Buy (CCI nằm trong vùng quá bán).
 • Thân nến 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • CCI >= Level_Sell (CCI nằm trong vùng quá mua).
 • Thân nến 1 <= Candle_Min (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Chiến thuật D:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • CCI >= Level_Buy_1; <= Level_Buy_2.
 • Thân nến 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • CCI <= Level_Sell_1; >= Level_Sell_2.
 • Thân nến 1 <= Candle_Min (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Chiến thuật E:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Buy từ trên xuống lần thứ n (n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Sell từ dưới lên lần thứ n (n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

Chiến thuật F:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Buy từ dưới lên lần thứ n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • CCI cắt đường Level Sell từ trên xuống lần thứ n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

CHỈ BÁO OSMA [2]

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • OsMA chuyển từ GIẢM sang TĂNG.
 • OsMA <= Level_Min Mở lệnh

SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • OsMA chuyển từ TĂNG sang GIẢM.
 • OsMA >= Level_Max

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • OsMA chuyển từ ÂM sang DƯƠNG.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • OsMA chuyển từ DƯƠNG sang ÂM.

CHỈ BÁO RVI [1]

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RVI_Xanh cắt đường RVI_Đỏ từ dưới lên.
 • RVI_Xanh <= Level_Buy

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RVI_Xanh cắt đường RVI_Đỏ từ trên xuống.
 • RVI_Xanh >= Level_Sell

CHỈ BÁO VOLUME [2]

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Volume >= Level.
 • Nến số 1 là nến tăng.
 • Thân nến số 1 <= Candle_Max (point).

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Volume >= Level.
 • Nến số 1 là nến giảm.
 • Thân nến số 1 <= Candle_Max (point).

CHỈ BÁO ALLIGATOR [1]

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Lips nằm trên Teeth.
 • Teeth nằm trên Jaw.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Lips nằm dưới Teeth.
 • Teeth nằm dưới Jaw.

Lưu ý: BOT chỉ mở lệnh tại vị trí cây nến đầu tien thoả mãn điều kiện. BOT không mở lệnh ở các vị trí thoả mãn tiếp theo.

CHỈ BÁO STOCHASTIC [6]

Chỉ báo Stochastic có hai đường tín hiệu là Value và Signal, bạn có thể lựa chọn giao dịch theo đường tín hiệu nào bằng cách tuỳ chỉnh thông số Type (mặc định Type = Value).

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Buy từ trên xuống.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Sell từ dưới lên.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Buy từ dưới lên.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Sell từ trên xuống.

Chiến thuật C:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • STOCH <= Level_Buy (STOCH nằm trong vùng quá bán).
 • Thân nến 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • STOCH >= Level_Sell (STOCH nằm trong vùng quá mua).
 • Thân nến 1 <= Candle_Min (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Chiến thuật D:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • STOCH >= Level_Buy_1; <= Level_Buy_2.
 • Thân nến 1 <= Candle_Max (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • STOCH <= Level_Sell_1; >= Level_Sell_2.
 • Thân nến 1 <= Candle_Min (point).
 • Candle_Color == AA: Nến số 1 là nến giảm.
 • Candle_Color == AB: Nến số 1 là nến tăng.
 • Candle_Color == OFF: Vô hiệu hoá chức năng này.

Chiến thuật E:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Buy từ trên xuống lần thứ n (n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Sell từ dưới lên lần thứ n (n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

Chiến thuật F:

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Buy từ dưới lên lần thứ n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn điều kiện:

 • STOCH cắt đường Level Sell từ trên xuống lần thứ n = Cut_Number). Số lần cắt phải diễn ra trong vòng m cây nến gần nhất (m = Candle_Number).

CHỈ BÁO ZIGZAG [2]

Chỉ báo zigzag liên tục tạo các đỉnh và các đáy. Do có nhiều “quan điểm” khác nhau khi sử dụng chỉ báo này, do đó trong phạm vi sử dụng sản phẩm robot này chúng ta thống nhất cách gọi đỉnh và đáy như sau:

Quy ước về đỉnh:

 • Nếu ZigZag đang hướng lên, điểm cuối của ZigZag gọi là đỉnh 1.
 • Đỉnh trước đỉnh 1 gọi là đỉnh 2.
 • Đỉnh trước đỉnh 2 gọi là đỉnh 3.

Quy ước về đáy:

 • Nếu ZigZag đang huống xuống, điểm cuối của ZigZag gọi là đáy 1.
 • Đáy trước đáy 1 gọi là đáy 2.
 • Đáy trước đáy 2 gọi là đáy 3.

Như vậy, bạn cần chú ý rằng điểm cuối của ZigZag vừa có thể là đỉnh, vừa thể là đáy. Là đỉnh hay đáy phụ thuộc vào việc ZigZag đang hướng lên hay hướng xuống.

Chiến thuật A:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Điểm cuối ZigZag là một ĐÁY.
 • Đáy_1 > Đáy_2, Đáy_2 > Đáy_3
 • Đỉnh_1 > Đỉnh_2, Đỉnh_2 > Đỉnh_3
 • Khoảng cách đỉnh và đáy liền kề nhau cách nhau tối thiểu bao nhiêu point.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Điểm cuối ZigZag là một ĐỈNH.
 • Đáy_1 < Đáy_2, Đáy_2 < Đáy_3
 • Đỉnh_1 < Đỉnh_2, Đỉnh_2 < Đỉnh_3
 • Khoảng cách đỉnh và đáy liền kề nhau cách nhau tối thiểu bao nhiêu point.

Chiến thuật B:

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Điểm cuối ZigZag là một ĐÁY.
 • Đáy_1 cách Đỉnh_1 một khoảng cách tối thiểu x point (x = Range).

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Điểm cuối ZigZag là một ĐỈNH.
 • Đỉnh_1 cách Đáy_1 một khoảng cách tối thiểu x point (x = Range).

CHỈ BÁO PINBAR [1]

Mô hình nến Pinbar là mô hình nến có thân nến nhỏ và đuôi nến dài. Để sử dụng được sản phẩm robot forex nay, bạn cần biết tới một số “quy ước” sau:

 • Tail (đuôi nến): Là phần đuôi nến dài hơn trong số 2 đuôi nến.
 • Pinbar tăng: là pinbar có đuôi nến nằm ở phía dưới thân nến.
 • Pinbar giảm: là pinbar có đuôi nến nằm ở phía trên thân nến.

Điều kiện chung:

 • Đuôi nến >= Tail (%)
 • Thân nến <= Body (%) Chiều cao nến >= Lengh (point)

Mở lệnh BUY khi thoả mãn thêm các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình Pinbar Tăng
 • Nến số 1 phải là nến tăng (nếu bạn chọn Color_1 = true, chọn false để loại bỏ điều kiện này)
 • Nến số 2 phải là nến giảm (nếu bạn chọn Color_1 = true, chọn false để loại bỏ điều kiện này).

Mở lệnh SELL khi thoả mãn thêm các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình Pinbar Giảm.
 • Nến số 1 phải là nến giảm (nếu bạn chọn Color_1 = true, chọn false để loại bỏ điều kiện này)
 • Nến số 2 phải là nến giảm (nếu bạn chọn Color_1 = true, chọn false để loại bỏ điều kiện này).

CHỈ BÁO ENGULFING [1]

Mô hình nến Engulfing (nhấn chìm) là mô hình nến gồm 2 cây nến đứng cạnh nhau. Trong đó cây nến số 1 (cây nến bên phải) có thân nến bao chùm toàn bộ thân nên của cây nến số 2 (cây bên trái). Có hai loại loại mô hình nến Engulfing:

Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng):

 • Cây nến bao chùm số 1 là cây nến tăng.
 • Cây nến số 2 là cây nến giảm.

Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm):

 • Cây nến bao chùm số 1 là cây nến giảm.
 • Cây nến số 2 là cây nến tăng.

Điều kiện mở lệnh chung:

 • Thân nến 1 >= Body_1_min (point).
 • Thân nến 1 <= Body_1_max (point). Thân nến 2 >= Body_2_min (point).
 • Thân nến 2 <= Body_2_max (point). Tỷ lệ Thân_nến_1/Thân_nến_2 >= Bo1/Bo2

Mở lệnh BUY khi thoả mãn điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình Bullish Engulfing.

Mở lệnh SELL khi thoả mãn các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình Bearish Engulfing.

CHỈ BÁO TIMER [1]

Đây không phải là chỉ báo, đây là chức năng hỗ trợ bạn hẹn giờ mở lệnh theo thời gian chỉ định. Để sử dụng được chức năng Timer này bạn cần biết một số thông tin sau:

 • Timer hỗ trợ bạn đặt lịch mở lệnh tối đa tại 3 mốc thời gian mỗi ngày. Bạn cài đặt thời gian mở lệnh lần lượt tại Time1, Time2, Time3.
 • Để xoá các mốc thời gian đã cài đặt, bạn chỉ cần bấm vào nút Time1, Time2, hoặc Time3 để xoá cột dữ liệu tương ứng.
 • Định dạng thời gian nhập bắt buộc phải là: hh:mm:ss (giờ:phút:giây). Ví dụ: 12:30:00
 • TimeDelay: độ trễ thời gian mở lệnh. Có rất nhiều yếu tố có thể khiến cho BOT không thể mở lệnh chính xác tuyệt đối vào mốc thời gian bạn đã cài đặt. Do đó, bạn cần phải cho BOT một khoảng thời gian để BOT có thể mở lệnh. Mặc định thông số này là 5 giây, sau 5 giây nếu vì lý do nào đó BOT không thể mở lệnh thì BOT sẽ không mở lệnh nữa.
 • Type: kiểu lệnh bạn muốn mở. Hiện tại BOT hỗ trợ bạn lựa chọn mở BUY hoặc SELL.

Chú ý khác: BOT chỉ mở lệnh nếu cặp tiền đang chơi không có lệnh nào được mở.

CHỈ BÁO MA + RSI [1]

Chiến thuật giao dịch sử dụng kết hợp hai chỉ báo MA và RSI được gọi là bắt sóng hồi trên một xu hướng. RSI đóng vai trò bắt sóng hồi tại các vùng quá mua và quá bán, MA đóng vai trò xác định xu hướng.

Mở lệnh buy khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RSI <= Level_Buy (RSI ở vùng quá bán).
 • Giá đóng nến số 1 nằm trên đường MA.

Mở lệnh sell khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • RSI >= Level_Sell (RSI ở vùng quá mua).
 • Giá đóng nến số 1 nằm dưới đường MA.

Chú ý: Với chiến thuật này bạn cần phải tăng chỉ số Period của MA lên và giảm chỉ số Period của RSI. Bạn có thể tham khảo chỉ số:

 • Period RSI: 5
 • Period MA: 120

CHỈ BÁO PINBAR + RSI [1]

Chiến thuật giao dịch sử dụng kết hợp mô hình nến Pinbar và chỉ báo RSI được gọi là bắt điểm đảo chiều (đỉnh/đáy) trên một xu hướng. Pinbar đóng vai trò bắt điểm đảo chiều, RSI đóng vai trò xác định xu hướng.

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình Pinbar Tăng
 • RSI <= Level_Buy

Mở lệnh sell khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình Pinbar Giảm
 • RSI >= Level_Sell

Chú ý: Nếu bạn chưa rõ về mô hình nến Pinbar, hãy xem hướng dẫn chỉ Chỉ báo Pinbar ở trên.

CHỈ BÁO ICHI + RSI [1]

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Giá đóng nến số 1 nằm trên mây Kumo.
 • RSI <= Level_Buy

Mở lệnh sell khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Giá đóng nến số 1 nằm dưới mây Kumo.
 • RSI >= Level_Sell

CHỈ BÁO PINBAR + RSI [1]

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình nến Pinbar Tăng.
 • Giá đóng nến số 1 nằm dưới Bands_Dưới (Bands DOWN)

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình nến Pinbar Giảm.
 • Giá đóng nến số 1 nằm trên Bands_Trên (Bands UP)

Chú ý: Nếu bạn chưa rõ về mô hình nến Pinbar, hãy xem hướng dẫn chỉ Chỉ báo Pinbar ở trên.

CHỈ BÁO PINBAR + ICHI [1]

Mở lệnh BUY khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

Xuất hiện mô hình nến Pinbar Tăng.

Giá đóng nến số 1 nằm trên mây Kumo.

Mở lệnh SELL khi đồng thời thoả mãn các điều kiện:

 • Xuất hiện mô hình nến Pinbar Giảm.
 • Giá đóng nến số 1 nằm dưới mây Kumo.

Chú ý: Nếu bạn chưa rõ về mô hình nến Pinbar, hãy xem hướng dẫn chỉ Chỉ báo Pinbar ở trên.

CHỈ BÁO VIP [1]

Hiện tại đội ngũ coder phát triển robot forex TrungBinhGia.com đang nghiên cứu và phát triển chiến thuật giao dịch đặc biệt phù hợp với chiến thuật trung bình giá.

Đội ngũ phát triển vẫn đang cố gắng để hoàn thiện chiến thuật VIP trong thời gian sớm nhất có thể. Khi hoàn thiện, đội ngũ phát triển BOT sẽ thông báo tới khách hàng đang sử dụng sản phẩm thông qua group Zalo, Facebook, Telegram, Website,…

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.