PARTNER

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ robot forex hàng đầu, BOTViet.win đã xây dựng hệ thống hoa hồng cho khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ BOT thấy hiệu quả và muốn giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho người quen với cơ chế chiết khấu phần trăm trên mỗi dịch vụ, sản phẩm của hệ thống 9 tầng khách hàng.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HOA HỒNG

Level 1: Hoa hồng chiết khấu: 15%

Khách hàng giới thiệu trực tiếp

Level 2: Hoa hồng chiết khấu: 10%

Khách hàng do Level 1 giới thiệu

Level 3: Hoa hồng chiết khấu: 07%

Khách hàng do Level 2 giới thiệu

Level 4: Hoa hồng chiết khấu: 05%

Khách hàng do Level 3 giới thiệu

Level 5: Hoa hồng chiết khấu: 03%

Khách hàng do Level 4 giới thiệu

THỐNG KÊ CHI TIẾT

Khi một khách hàng của BOTViet thuộc trong hệ thống 9 tầng của bạn (bất cứ vị trí nào) phát sinh thanh toán, bạn đề được nhận hoa hồng với nội dung chi tiết. Hệ thống cũng thống kê chi tiết những người bạn đã giới thiệu và các Level_1 cho tới Level_9. Dưới đây là ảnh chụp “Danh sách giới thiệu” và “Lịch sử nhận hoa hồng” của một tài khoản mẫu. Tài khoản mẫu này mô phỏng trường hợp mỗi người giới thiệu ra một người duy nhất và “lấp đầy” 9 tầng, tổng thu nhập của bạn trong trường hợp này là: 4.6 triệu.

Danh sách giới thiệu

Một số câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về hệ thống hoa hồng của BOTViet dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm robot forex.