Phân tích Kỹ thuật: Bitcoin lấy lại sức mạnh và vì sao Thị trường Tiền mã hoá có thể tăng lại trong thời gian tới

Giá Bitcoin tiếp tục duy trì tốt ở mức hỗ trợ 40.750 USD so với đồng Đô la Mỹ. BTC dường như đang hình thành ngưỡng đáy gần vùng 40.750 USD và có thể mở đường tăng từ ngưỡng này.

  • Bitcoin đã phục hồi trên mức kháng cự 41.500 USD và 42.000 USD.
  • Đồng tiền hiện đang được giao dịch trên 42.500 USD và mức SMA100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường trend line giảm chính với mức kháng cự gần ngưỡng 42.200 USD theo biểu đồ giờ của cặp BTC/USD (dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp giao dịch này có thể tiếp tục tăng và hướng đến vùng kháng cự 44.200 USD trong thời gian tới.

Giá Bitcoin đang tăng tốc

Giá Bitcoin vẫn tiếp tục duy trì tốt trên mức hỗ trợ 40.750 USD, chính vì thế, BTC đã mở ra một vùng tăng mới trên mức kháng cự 41.500 USD và ghi nhận sự bứt phá rõ rệt trên ngưỡng 42.000 USD và đường SMA 100 giờ.

Robot forex dành cho Trader Việt.

Bên cạnh đó, đã có sự bứt phá trên đường trend line giảm chính với mức kháng cự gần 42,200 USD, theo biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Cặp giao dịch này đã đạt trên mức thoái lui Fib 50% của ngưỡng giảm chính, từ 44.325 USD xuống 40.771 USD.

Bitcoin hiện đang được giao dịch trên 42.500 USD và mức SMA 100 giờ. Theo hướng tăng giá, ngưỡng kháng cự gần nhất mà Bitcoin phải đối mặt là gần mức 43.200 USD.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 43.500 USD, gần với mức thoái lui Fib 76,4% của ngưỡng giảm chính từ 44.325 xuống 40.771 USD. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 44.350 USD, nếu bứt phá được lên trên vùng này, giá có thể tăng cao hơn. Trong trường hợp đã nêu, BTC có thể retest ở ngưỡng kháng cự 45.500 USD.

BTC ghi nhận xu hướng giảm mới?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 43.500 USD, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Và ngưỡng hỗ trợ gần nhất trong kịch bản giá giảm là gần mức 42.800 USD.

Ngưỡng hỗ trợ chính đầu tiên hiện được hình thành ở vùng 42.500 USD và đường SMA 100 giờ. Nếu BTC giảm và phá về dưới mức 42.500 USD, thì sẽ có thể đẩy giá về mức 41.500 USD. Ngưỡng hỗ trợ chính vẫn ở gần vùng 40.750 USD, dưới vùng có thể chịu sụt giảm mạnh trong thời gian tới.

Các chỉ báo kỹ thuật:

MACD hàng giờ – Đường MACD hiện đang tăng tốc ở vùng tăng giá.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Mức RSI của cặp BTC/USD hiện đang duy trì tốt ở trên ngưỡng 50.

Các ngưỡng Hỗ trợ chính – 42.500 USD, theo sau là 41.500 USD.

Các ngưỡng Kháng cự chính– 43.500 USD, 44350 USD và 45.500 USD.

Xem thêm: Khóa học trade cơ bản tới nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *