Quant giải thích vì sao Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh ở chu kỳ tăng giá

Theo phân tích của CryptoQuant, giá của Bitcoin hiện vẫn chưa đạt mốc đỉnh cao nếu theo mô hình chu kỳ tăng giá trong quá khứ.

Bitcoin có thể đạt được mốc ATH mới trong chu kỳ này

Theo bài đăng trên CryptoQuant, có thể nhận định rằng Bitcoin vẫn chưa đạt được đỉnh giá cao nhất của mình trong chu kỳ này và có thể sớm đạt ATH một này không xa.

Có hai cách để xác định một chu kỳ. Đầu tiên xác định thời điểm của sự kiện BTC halving đầu tiên. Dưới đây là biểu đồ cho thấy giá của đồng tiền này đã thay đổi như thế nào trong các chu kỳ tăng giá 2012, 2016 và 2020 dựa trên tiêu chí này:

Mức giá so với số ngày sau sự kiện halving diễn ra trong nhiều chu kỳ tăng giá khác nhau.
Mức giá so với số ngày sau sự kiện halving diễn ra trong nhiều chu kỳ tăng giá khác nhau.

Như biểu đồ trên cho thấy, đợt tăng giá của Bitcoin trong năm 2012 đã ghi nhận đỉnh giá được tạo ở đầu chu kỳ, và sau đó lại tạo một đỉnh cao hơn. Đỉnh thứ hai này mất 371 ngày để đạt được.

Tiếp theo là chu kỳ BTC trong 2016 cũng theo mô hình tương tự của một đỉnh trước đỉnh chu kỳ. Trong chu kỳ này, mất 555 ngày kể từ khi bắt đầu chu kỳ để BTC tạo một đỉnh giá cao hơn.

Cuối cùng là chu kỳ BTC 2020 hiện tại. Nếu các chu kỳ thực sự tuân theo một mô hình, thì ATH gần nhất sẽ là đỉnh đầu tiên của chu kỳ và theo đó, BTC mới có thể đạt đến một ATH mới vào cuối chu kỳ.

Khi chu kỳ của Bitcoin dường như ngày càng dài hơn, chu kỳ này sẽ không kết thúc cho đến ít nhất sau 555 ngày. Hiện tại, chu kỳ là 450 ngày.

Cách thứ hai có thể xác định chu kỳ tăng là chọn điểm giá phá vỡ ATH gần nhất làm điểm bắt đầu là. Dựa trên ý tưởng này, biểu đồ dưới đây cho thấy các đỉnh chu kỳ khác nhau:

The 2011, 2013, 2017, and 2021 bull cycle tops.
The 2011, 2013, 2017, and 2021 bull cycle tops.

Như biểu đồ trên cho thấy, tất cả các chu kỳ này dường như tuân theo một mô hình tương tự trong đó đỉnh đạt được trong khoảng từ 283 đến 337 ngày sau khi bắt đầu tính chu kỳ.

Nếu xu hướng này chính xác hơn, thì đỉnh BTC hiện tại sẽ sớm đạt được vì ngay bây giờ chu kỳ là 262 ngày, có nghĩa là có thể đạt được ATH mới trong vòng 21 ngày sau đó.

Giá BTC

Giá của Bitcoin cuối cùng đã đạt được một mốc vững chắc ở ngưỡng giá trên mức 50k USD khi giá trị hiện tại của nó đang dao động quanh mức 51,2k USD vào thời điểm bài viết được soạn thảo. Giá của đồng tiền này đã tăng 7% trong 7 ngày qua, trong khi mức tăng trong tháng trước là khoảng 18%.

Dưới đây là biểu đồ cho thấy xu hướng giá của BTC trong ba tháng qua:

Giá của Bitcoin tiếp tục chuyển động hướng lên |Nguồn: BTCUSD trên TradingView
Giá của Bitcoin tiếp tục chuyển động hướng lên |Nguồn: BTCUSD trên TradingView

Biều đồ trích xuất từ TradingView.com, CryptoQuant.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *