Robot forex hỗ trợ đóng lệnh nhanh – ClosePro

Trong quá trình giao dịch cùng phần mềm MT4/MT5, có nhiều lúc chúng ta giao dịch với số lượng lệnh lớn, việc đóng toàn bộ lệnh này diễn ra khá chậm nếu bạn đóng lệnh thủ công bằng chuột. Để tăng tốc độ đóng lệnh nhanh và chính xác, BOTViet đã phát triểnn sản phẩm Robot forex hỗ trợ đóng lệnh chuyên nghiệp và chia sẻ tới anh chị em Trader Việt hoàn toàn miễn phí.

Các chức năng robot forex Close Pro

Chú ý: Các nút bấm chức năng của bot Close Pro sẽ không có chữ “close”, nhưng tất cả các nút bấm của BOT đều là nút Close (đóng lệnh). Ví dụ nút “Sel” là “Đóng toàn bộ lệnh sell”.

Robot forex hỗ trợ đóng lệnh nhanh
Robot forex hỗ trợ đóng lệnh nhanh – ClosePro V1.0.1
 • Symbol: Mặc định robot hỗ trợ đóng lệnh theo cặp tiền mà BOT đang được cài. Khi bạn click vào nút “Symbol” này, nó sẽ chuyển sang “Account” (đóng lệnh theo tài khoản).
 • Account: Với chế độ này, robot sẽ đóng lệnh theo tài khoản. Ví dụ bạn bấm nút sell, robot sẽ đóng toàn bộ lệnh sell mà bạn đang có của tất cả các cặp.
 • Sell: Đóng toàn bộ lệnh Sell
 • Sell+: Đóng toàn bộ lệnh Sell đang dương.
 • Buy+: Đóng toàn bộ lệnh  Buy đang dương.
 • BUY: Đóng toàn bộ lênh Buy.
 • Sell Limit: Đóng toàn bộ lệnh Sell Limit
 • Sell Stop: Đóng toàn bộ lệnh Sell Stop
 • Buy Limit: Đóng toàn bộ lệnh Buy Limit
 • Buy Stop: Đóng toàn bộ lệnh Buy Stop

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Giá bán: Miễn Phí.
 • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn
 • Download MT4: ClosePro_V1.0.1.ex4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *