Robot forex trung bình giá

Robot forex trung bình giá được phát triển bởi BOTViet với thế mạnh là có thể giao dịch theo chiến thuật trung bình giá cùng lúc trên nhiều cặp tỷ giá khá nhau. Robot forex trung bình giá được “trang bị” một bảng thông số hỗ trợ việc theo dõi tín hiêu, theo dõi lệnh, quản lý vốn,… một cách chuyên nghiệp.

Robot Forex Trung Bình Giá

Giao diện bảng thông số điều khiển robot forex VPRO28 sau khi cài đặt thành công.