TIN NÓNG: Ba quỹ tín thác tiền mã hoá độc lập của Grayscale trở thành công ty báo cáo cho SEC

Grayscale, quỹ quản lý tài sản tiền mã hoá lớn nhất thế giới đã thực hiện một bước đột phá khác về việc tuân thủ pháp chế khi ba quỹ tín thác tiền mã hoá độc lập của Grayscale là Litecoin Trust ($ LTCG), Bitcoin Cash Trust ($ BCHG) và Ethereum Classic Trust ($ ETCG) trở thành công ty báo cáo của SEC (SEC reporting company). Đầu năm nay, các quỹ quản lý tài sản Digital Large Cap Fund ($ GDLC) cũng đã trở thành một công ty báo cáo của SEC. Lần giới thiệu gần đây đã nâng tổng số sản phẩm Grayscale được các công ty báo cáo của SEC lên năm sản phẩm.

CEO của Grayscale, Michael Sonnenshein, đã gọi đây là chiến thắng trong việc tuân thủ pháp chế giúp mở ra cánh cửa đầu tư tiền mã hoá cho các nhà đầu tư mới, những người quan tâm đến những sản phẩm hợp pháp. Ông giải thích,

Đây không chỉ là mong muốn đến từ các nhà đầu tư mà còn là thứ mà chúng tôi cảm thấy họ xứng đáng nhận được, Ông nói thêm, việc báo cáo cho SEC đã mở ra cánh cửa để Grayscale tiếp cận được nhiều đối tượng nhà đầu tư hơn.

Nếu bạn là một trader, có xem thêm các sản phẩm Robot Forex được phát triển bởi BOTViet.

The three independent crypto funds from Grayscale would see their lock-up period get reduced from 12-month to 6-months. Other benefits include a potential smoother transition to an Exchange Traded Fund (ETF), once the SEC clears the first crypto ETF in the US.

Ba quỹ tiền mã hoá độc lập từ Grayscale sẽ có thời gian khóa giảm từ 12 tháng xuống 6 tháng. Các lợi ích khác của các quỹ này sẽ bao gồm khả năng chuyển đổi thuận tiện hơn sang Quỹ hoán đổi danh mục (ETF), sau khi SEC thông qua quỹ ETF tiền mã hoá đầu tiên ở Mỹ.

Thông tin sẽ sớm được cập nhật thêm.

Bài đăng TIN NÓNG: Ba quỹ tín thác tiền mã hoá độc lập của Grayscale trở thành công ty báo cáo cho SEC (Breaking: Grayscale’s Three Independent Crypto Trusts Become SEC Reporting Companies) được xuất bản đầu tiên trên Coingape.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *